วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความรู้จากงานประชุม AAOS 2017 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ
ไปประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกางวดนี้ มีเรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ๆในโรคกระดูกและข้อ มาเยอะเลยครับ  ยกตัวอย่างเช่น 


การรักษากระบวนการเสื่อมของกระดูก ข้อ และเส้นเอ็น 


การเสื่อมของกระดูกอ่อนและเส้นเอ็นซึ่งนำมาสู่อาการปวดตามจุดต่างๆของร่างกาย เช่น การเสื่อมของกระดูกอ่อนนำมาสู่โรคข้อเข่าเสื่อม  การเสื่อมของเส้นเอ็น นำมาสู่การฉีกขาดของเส้นเอ็น ทำให้มีอาการปวดที่ไหล่ และข้อศอก  ปัจจุบันได้มีการนำเอาวิธีการที่เรียกว่า Platelet rich plasma therapy มารักษาผู้ป่วย เพื่อช่วยในการสมาน การฟื้นคืนสภาพของกระดูกอ่อน และเส้นเอ็น รวมทั้งลดอาการปวดลงด้วย 

Platelet rich plasma therapy คือการนำเอาเลือดของผู้ป่วยเองมาปั่น แล้วคัดแยกเอาเม็ดเลือดแดงออก เหลือส่วนที่เป็นเกล็ดเลือด แล้วนำไปผ่านกระบวนการกระตุ้นเช่นการใช้แสง ก่อให้เกิดการสร้างสารต่างๆที่ช่วยให้เกิดการเจริญเติบโต รวมทั้งการซ่อมแซมเนื้อยื่อ กระดูกอ่อนที่มีการเสื่อม นำกลับไปฉีดยังบริเวณรอยโรคที่ผู้ป่วยมีอาการ ซึ่งสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดไหล่ อันเนื่องมาจากการเสื่อมของเส้นเอ็น หรือมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นที่ยังไม่มาก ช่วยให้เกิดการสมานของเส้นเอ็น และกระดูกอ่อน 

การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม 


สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง การใช้ภาพเอกซเรย์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการวินิจฉัย ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การตรวจด้วย MRI หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะช่วยในการประเมินสภาพของกระดูกอ่อน กระดูกใต้ต่อกระดูกอ่อน และสภาพของโพรงกระดูกได้ดีขึ้น ซึ่งในบางกรณีสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่ามาก ภาพเอกซเรย์อาจจะปกติ แต่พอตรวจด้วย MRI ก็อาจจะพบการทำลายของกระดูกใต้กระดูกผิวข้อ นำไปสู่การเสื่อมของข้อเข่า ซึ่งถ้าตรวจพบก่อนก็อาจจะให้การรักษาได้ด้วยยากลุ่มยับยั้งการทำลายกระดูก

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
www.taninnit.com 
line ID search : @doctorkeng    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น